PERHETERAPIA

Lasten ja nuorten oireilu on hyvin pitkälle ympäristöstä, perimästä ja/tai kasvatuksesta (koulu, koti, muu kasvatusympäristö) johtuvia haasteita

LAPSET

Monesti lapsi ei kerro itse, tai ei osaa edes laittaa asioitaan puhuttavaan muotoon. Ehkä hän ei ymmärrä omia tunteitaan ja asioita mitä hänelle tapahtuu. Oireina ovat vain pahaolo, alakulo, itkuisuus, puhumattomuus, liiallinen uhma, jännitys, pelkotilat, unettomuus ym.

Vanhempien omat tunnetraumat vaikuttavat perheen sisällä olevaan tunnedynamiikkaan.

VANHEMMAT

Välillä mukana tuodaan myös isovanhempien taakkoja. Perheen kemiat alkavat olla räjähdysherkkiä, jännittyneitä, passiivisaggressiivisia, huudetaan liikaa ym. Tällöin on hyvä lähteä tarkastelemaan jokaisen perheessä olevan tilannetta, ja kuinka he näkevät asiat omalla kohdallaan. Jokaisen kohdalla perheessä voidaan lähteä purkamaan ja työstämään jokaisen omaa sen hetkistä haastetta, ja tuoda se perheen sisälle puhuttavaan muotoon, jotta jokainen voi avoimesti ja rehellisesti ja turvallisesti toteuttaa ja ilmaista omaa aitoa itseään. 

Perheterapia on käytännössä koko perheen samanaikaista käyntiä tunne- ja kehoterapiassa. Jokaisen perheen kesken edetään heille parhaalla tavalla. Erittäin tehokasta, kun vanhemmat käyvät ensin tunnetaitoterapiassa ja lapset kehohoidoissa. Jatkoa hyvä katsoa aina tapauskohtaisesti.